Rapid Transformational Therapy voor je kind

RTT voor kinderen

Nieuw bij Hoofd- en Blijzaken: de Rapid Brugpieper Boost

(ook voor andere kinderen of pubers die opzien tegen het weer naar school na de vakantie).

 

Met deze powerboost gaat je kind met meer zelfvertrouwen en voorzien van een rugzakje met helpende gedachten naar (de middelbare) school. Dat betekent een ontspannen begin van het nieuwe schooljaar.

 

Je kunt kiezen uit twee opties.

 

  1. De Regular Rapid Brugpieper Boost: een compleet traject van 21 dagen met
  • een uitgebreide online intake van 30-45 minuten
  • een Rapid Transformational Therapysessie van ongeveer een uur, waarin we op zoek gaan naar de oorzaak van de spanningen en waarin ik je kind help met het loslaten ervan.
  • een Brugpieperboost-audio, speciaal gemaakt voor je kind door mij, die je kind gedurende 21 dagen elke dag luistert. De audio is van jou, dus je kunt hem zo vaak gebruiken als je wilt.
  • drie tussentijdse contacten via mail of WhatsApp
  • een follow-up gesprek

Voor dit traject investeer je € 460 euro (en wellicht kom je in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering).

 

2. De Mini Rapid Brugpieper Boost: een kort traject met

    • Een online intake van 30 minuten
    • een Brugpieperboost-audio, speciaal gemaakt voor je kind door mij, die je kind gedurende 21 dagen elke dag luistert. De audio is van jou, dus je kunt hem zo vaak gebruiken als je wilt.

Voor dit traject investeer je € 150 euro

 

Hoe kan ik jouw kind verder helpen?

Ook kinderen kunnen belemmerende patronen ervaren. Of jij als ouder ervaart gedrag wat belemmerend is.

 

RTT kan helpen met bijvoorbeeld:

Het afrekenen met faalangst of andere angsten
Stoppen met bedplassen of nagelbijten
Zelfverzekerder worden
Leren omgaan met allergieën
Leren omgaan met mogelijke negatieve gevoelens die voortkomen uit ADHD, autisme, enz.
Leren omgaan met scheiding en verlies.

 

Op een speelse manier, afgestemd op de leeftijd van je kind, verken ik met je kind het probleem of het doel. Ook besteden we veel aandacht aan hoe het leven eruit zou zien zonder het probleem of als het doel gehaald is. Ik laat je kind bedenken hoe dat zou voelen, wat er dan zou gebeuren, hoe dat eruit ziet. Ik laat zien hoe hypnose kan helpen om je gedachten te sturen en daarmee je gevoelens en je gedrag te veranderen. Veel kinderen vinden het interessant om hypnose te ervaren. Tijdens de hypnose bekijken we het probleem of het doel van verschillende kanten en ‘installeren’
we de nieuwe, helpende overtuigingen en gedachten.