Privacy policy

​Privacy Policy

Uw privacy is voor mij een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en hoe ik hier mee om ga. Hoofd- en Blijzaken verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Internetbrowser en apparaat type

​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hoofdenblijzaken.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom ik gegevens nodig heb

Hoofd- en Blijzaken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het adequaat kunnen geven van therapie aan cliënten. Het leggen van therapie-gerelateerd contact met cliënten en, indien van toepassing, hun ouders.
 • Ik gebruik Whatsapp om tussentijds contact te kunnen leggen met cliënten en om audio’s te versturen. Voor deze vorm van communicatie vraag ik expliciete toestemming aan de cliënt (of de ouders), omdat WhatsApp niet conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is. Wel is WhatsApp een snel communicatiemiddel met een lage drempel. Dat is de reden dat ik ervoor kies om het te gebruiken.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Hoofd- en Blijzaken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Hoofd- en Blijzaken verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoofd- en Blijzaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Hoofd- en Blijzaken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoofd- en Blijzaken gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpt mij om de website goed te laten werken. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoofdenblijzaken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.Hoofd- en Blijzaken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Hoofd- en Blijzaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hoofd- en Blijzaken via info@hoofdenblijzaken.nl.

.